เมนูหลัก
รายงานการประชุม ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559

รายงานการประชุม ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ. ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่