เมนูหลัก
รายงานการประชุม ประจำเดือน ครั้งที่ 11/2558

รายงานการประชุม ประจำเดือน ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ. ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่